About

Nederlands: 

Het werk van Herman Gordijn neemt in de moderne Nederlandse schilderkunst een volstrekt eigen plaats in. Het eerste kenmerk is veelal de indringende voorstelling die, eenmaal gezien, moeilijk te vergeten is. Toch zit de sterke uitwerking niet in het plaatje, maar in een afgewogen gebruik van compositie, ritme, kleur, licht-donker, verfbehandeling en handschrift. In feite heeft de abstracte beeldtaal een grotere zeggingskracht dan de inhoud van de voorstelling. Deze eigen beeldtaal geldt niet alleen voor de vrije schilderijen en die in opdracht vervaardigde portretten, maar ook voor de tekeningen, etsen, houtsneden en litho's.

English: 

Herman Gordijn's work occupies a unique position in Dutch modern art. One of the characteristic features of his work is that it leaves a lasting impression and is nog easily forgotten. However, the startling effect he creates isn't so much due to the image itself but to the considered and balanced use of composition, rhythm, colour, light and shade, the use of paint and the brushwork. In fact, it's this use of an abstract language which gives his paintings their eloquence and expression. This holds true not only for these paintings and commissioned portraits but also for the drawings, etchings, woodcuts and lithographs.