Jetses II / Zelfportret
(1989)
Woodcut
,
46 x 35,5 cm

Price
€ 300,00