Lida Polak
Lida Polak bij de opening van tentoonstelling in Hasselt 1993
Lida Polak bij de opening van tentoonstelling in Hasselt 1993
Lida Polak en Herman Gordijn
Lida Polak bij de opening van tentoonstelling in Hasselt 1993
Lida en Mathilde Willink (Portrettekening Nell Knoop)
Lida Polak
Karel en Mathilde Willink, Lida Polak en Herman Godijn
Lida Polak, door George Verkuil (1976)

Lida Polak (1909-1995) was een geliefd model van Herman Gordijn. Zij vormde de inspiratiebron voor tal van vroege etsen en diverse schilderijen. Lida Polak verzorgde diverse malen een theatrale opening bij tentoonstellingen van Herman Gordijn